Ventilasjon

Ventilasjon

Ventilasjonen i leilighetene er innregulert på nytt i 2018, i regi av Obos og GK Klima. Følgende forteller om hvordan ventilasjonen din virker, og vi ber deg om å sette deg inn i informasjonen i dette skrivet. Dette er viktig for at alle i din blokk skal få et godt inneklima.


Ventilasjonsanlegget i Pelton borettslag er det som kalles et sentralt anlegg. Det betyr at det står et ventilasjonsaggregat i kjelleren som blåser luft inn og trekker luft ut av alle leilighetene i din blokk. Etter innreguleringen er anlegget bekreftet 100 % i balanse. Alle leiligheter og rom får den luften de skal.


Det er derfor veldig viktig at dere ikke gjør noe for å påvirke denne balansen. Alle leiligheter får nå nøyaktig like mye luft inn i leiligheten, som trekkes ut av leiligheten. Ved å skru på, eller ved å blende/stenge ventiler i deres leilighet påvirker man balansen i hele anlegget, og dermed også ventilasjonen i alle de andre leilighetene i blokka. Naboene vil i slike tilfeller få mer eller mindre luft, som igjen vil påvirke balansen innad i leiligheten, og som videre vil påvirke inneklimaet. Det vil også påvirke hvor mye lyd ventilasjonen lager.


Ventilasjonen i din leilighet fungerer slik at det i hovedsak tilføres luft i soverom og oppholdsrom, og luft trekkes ut via kjøkken og bad. Leiligheten din ventileres da med frisk luft. Ventilasjonen verken varmer opp eller kjøler ned leiligheten din i nevneverdig grad. Hvis det er kaldt ute varmes luften som blåses inn opp til komfort-temperatur, ca. 19-21 grader. Hvis det er varmt ute vil luften som blåses inn være tilnærmet lik utetemperatur. Det er ingen kjøling av ventilasjonsluften.


Når du lager mat vrir du timeren på kjøkkenhetten til ønsket antall minutter. En ventil åpnes da slik at matos suges opp i kjøkkenhetten. Kjøkkenhetten går automatisk tilbake til normalstilling når tiden har gått ut. Noen leiligheter har en knapp i stedet for vribryter som man trykker på for å aktivere kjøkkenhetten. På badet justeres ventilasjonen automatisk avhengig av hvor fuktig luften på badet er. På badet skal du ikke gjøre noe med ventilen.


Ventilene i din leilighet vil etter en stund bli støvete. Dette er støv fra leiligheten, og er helt normalt. Det er ikke støv fra ventilasjonsanlegget. Dette gjelder ikke bare avtrekksventiler, men også ventiler som blåser luft inn i leiligheten. Ventilene rengjøres da med en klut og varmt såpevann. Støv på ventilene kan fjernes ved å sette en børste på støvsugeren og støvsuge ventilene.


Filteret i kjøkkenhetten må du rengjøre jevnlig, ca. en gang i måneden, avhengig av hvor mye mat du lager. Dette gjøres enklest ved å ta ut hele filterholderen ved å trykke inn de to holderne i fremkant og vaske hele filterholderen, med filter, i oppvaskmaskinen. Utenom dette renholdet skal ikke dere utføre noe vedlikehold på ventilasjonen deres.


Viktig! Ønsker du på noe tidspunkt å bytte kjøkkenhetten din er det viktig at dette utføres av en kvalifisert ventilasjonsentrepenør, slik at det sikres at ny kjøkkenhette fungerer med ventilasjonsanlegget i blokken, og installeres riktig. Det må aldri benyttes ventilator med egen motor.


Boretslagets vedtekter sier blant annet under "4-3 Bygningsmessige arbeider" punkt 3 og 4: " Andelseier er økonomisk ansvarlig for skade på ventilasjonsanlegget ved innsetting av avtrekksvifte/kjøkkenhette som ikke er beregnet på balansert ventilasjon..." og "... endringer i andelen som er i strid med bygningsforskriftene eller andre offentlige bestemmelser, kan styret kreve endringer / tilleggsarbeider som setter andelen tilbake i forskriftsmessig stand..."