Vaktmester

Vaktmester Andersen leverer vaktmestertjenester til Pelton. Det er i utgangspunktet kun styret som kan bestille vaktmestertjenester, men saker som naturlig kan tenkes å inngå i de oppgavene vaktmesteren gjør, kan meldes på telefon 22 38 92 92.