Bruksoverlating/utleie

Bruksoverlating (utleie)

For å kunne leie ut en leilighet i Pelton borettslag må andelseier søke styret om tillatelse. For å få tillatelse er hovedregelen at andelseier selv må ha bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Hovedregelen for utleieperiode er tre år på det meste. Se borettslagsloven for spesialregler.

OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ring OBOS sentralbord, telefon 22 86 55 00, for viderekobling til riktig forvaltningsselskap, så sender de deg skjemaet i posten. Man må alltid søke styret i borettslaget hvis man vil leie ut en borettslagsleilighet. Borettslagene har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til OBOS, som ivaretar kontakten med borettslagenes styrer.

OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ring OBOS sentralbord, telefon 22 86 55 00, for viderekobling til riktig forvaltningsselskap, så sender de deg skjemaet i posten.

Det ferdig utfylte skjemaet sender du tilbake til obos@obos.no.

OBOS videreformidler dette til styret.

Det er også nå laget et skjema for å søke om bruksoverlating på nett - her. Dersom du bruker nettskjema gir OBOS en rabatt på gebyret som kreves ved bruksoverlating.


Airbnb og lignende kortidsutleie

Å leie ut lovlig via Airbnb er ikke særlig praktisk i borettslag, med mindre eieren bor i boligen selv mens utleien skjer. Dersom bruken kan anses som næringsvirksomhet, for eksempel hyppig korttidsutleie til turister som minner og hotelldrift, vil det være ulovlig. Dersom man selv bor i boligen, kan man leie ut ett eller flere av boligens rom uten å måtte søke om dette.


Dette fordi bolig i borettslag er ment til boligformål, dvs. hovedformålet må være beboelse og ikke næring. Videre så er andelseieren den som er ansvarlig for at leietakeren følger husordensregler og vedtekter.


Nye regler fra nyttår 2020 begrenser nå muligheten til å leie ut i borettslag via plattformer som Airbnb til 30 dager i året.


For ordens skyld må det presiseres at dersom korttidsutleien medfører urimelig sjenanse eller ulempe for noen kan dette følges opp som mislighold og gi grunnlag for de vanlige sanksjoner mot dette.