Reklamasjon

Leilighetene var nye i 2014 og det er fem års reklamasjonsrett på dem iht. avhendingsloven. Alle feil og mangler meldes av andelseier uten ugrunnet opphold til OBOS ettermarked. Det er også fem års reklamasjonsrett på baderom, vinduer og ventilasjon som ble rehabilitert i 2018.


Nytt system for å melde og følge opp ettermarked-saker er:

https://product.viscenario.com


Har du ikke har fått e-post med brukernavn eller passord, ta kontakt med support@viscenario.com og send følgende informasjon: e-post, navn, telefon, leilighet (4 siffer som står på døren og ikke H-nummer) og adresse.