Nyhetsbrev

Nyhetsbrev (beboerbrev)

I tillegg til nettsiden www.pelton.no, så bruker styret nyhetsbrev (beboerpost) for å informere andelseiere om aktuelle ting som skjer i borettslaget. Nyhetsbrev sendes på oppgitt / innmeldt e-post adresse og inneholder informasjon av interesse for beboere og andelseiere. Oppslagstavler og brev brukes også, men i mindre grad enn nyhetsbrev og gjerne for særlig viktige ting.


Vi oppfordrer alle andelseiere og beboere til å melde seg på nyhetsbrevet, enten ved å klikke på "Abonner på denne gruppen" nede eller ved å besøke gruppen på https://groups.google.com/forum/?hl=no#!forum/pelton


For å melde deg ut av gruppen må du sende en e-post til pelton+unsubscribe@googlegroups.com For flere alternativer kan du gå til https://groups.google.com/d/optout

Styret kan ikke endre e-post adressen du har oppgitt til nyhetsbrevet. Du må først melde deg ut med eksisterende adresse for å se melde deg inn på nytt med ny adresse.