Kontakt oss

Pelton borettslag

Epostadresse:

styret@pelton.no


Postadresse:

Smeltedigelen 4

0195 Oslo


Organisasjonsnummer:

913 042 506


Forretningsfører:

OBOS


Forvaltningskonsulent:

Stein Jelstad

stein.jelstad(på)obos(dott)no


Adresse for papirfaktura:

Pelton borettslag s676

v/OBOS

Postboks 6666 St. Olavs plass

0129 Oslo

Hjulet eierseksjonssameie

Hjulet eierseksjonssameie består av Pelton borettslag og næringslokalene eid av Obos forretningsbygg (tidligere KB næring AS) .

Hjulet har ansvaret for drift og vedlikehold av fellesområdene til Pelton borettslag og næringslokalene. Det er utarbeidet en fordelingsnøkkel som skal styre fordelingen av kostnadene knyttet til dette. Denne fordelingsnøkkelen er basert på kvadratmeterstørrelsen til seksjonene.

Styret i Hjulet består av 2 representanter fra Pelton borettslag (disse sitter også i styret i Pelton borettslag) og 1 representant for næringslokalene.


Hjulet har lik kontaktinfo som Pelton bortsett fra fakturaadresse og organisasjonsnummer.


Organisasjonsnummer:

914 426 324


Fakturaadresse:

Hjulet eierseksjonssameie s693
v/OBOS
Postboks 6666 St. Olavs plass

0129 Oslo