Innglassing

OBS:

Ny og rimeligere leverandør av innglassing er valgt

Les mer om tilbudet i denne brosjyren. [Last ned her]


Christiania Balkonginnglassing, v/Christoffer Narten Johansen Mobil: +47 477 68 446

Mail: christoffer@cbglass.no www.cbglass.no

Vedtak og regler i forbindelse med innglassing

Den 26.5.2016, ved ekstraordinær generalforsamling i Pelton Borettslag, ble følgende vedtatt:

Forslag til vedtak: Individuell innglassing av balkonger, markterrasser, takterrasser tillates etter

nærmere regler. Samtlige kostnader forbundet med hver individuelle installasjon, inkludert

søknadsprosessen mot kommunen og vedlikehold skal dekkes av den aktuelle andelseier.

Vedtak: Forslaget vedtatt med 32 stemmer

Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å utforme nærmere regler for innglassingen av

balkonger, markterrasser og takterrasser.

Vedtak: Forslaget vedtatt med overveldende flertall


I styremøte 2017 - 6, 11.10.2017, sak 2 Balkongene, så har styret vedtatt at man kan glasse inn halve balkongen, så fremt leverandør har mulighet å levere dette. Solgardinene må være fra Lumon, og de må være grå - enten helt eller delvis lystette.


I beboerbrev 10 datert 30.10.2017 så informerte styret bl.a. at vedlikehold og eventuelle merkostnader knyttet til den enkeltes innglassede balkong. vil fortrinnsvis tilfalle den enkelte andelseier som har innglassing. Med dette menes det i praksis at om ett glassplate, som er en del av innglassingen til lebverandør, må skiftes, så er det den respektive andelseieren som må bekoste dette. Videre så betyr det at om borettslaget en gang i fremtiden skal renovere balkongene, og må bruke ekstra penger på å fjerne innglassing, så vil dette ekstra beløpet bekostes den enkelte andelseiere.


Styret har senere behandlet saken i 2020 og har gitt oppdraget til Christiania Balkonginnglassing.