HMS


Alle borettslag må ha en HMS-plan som overordnet beskrivelse på HMS-arbeidet. Denne planen ligger lastet opp her og blir revidert hvert år i forbindelse med våren og dugnad.


Branninstruks ligger under menypunktet "Brannalarm"