Elbillading

Ladeboks for elbil

Infrastruktur for elbil-lading er nå tilgjengelig på alle parkeringsplasser i garasjen. De gamle ladekontaktene er stengt.


Pelton Borettslag har inngått avtale med Mer (tidligere Grønn Kontakt) for leveranse av ladeanlegg i garasjen. Dette sikrer deg mulighet til å bestille ladepunkt for ladbare biler. Med Flexilader fra Mer får du tilgang til et ladeanlegg som er enkelt i bruk og som sikrer betydelig raskere lading sammenliknet med vanlig stikkontakt. Prisen per lader er kr 21.990,-.


For bestilling se skjema under. For kontakt med Mer send e-post til order.no@mer.eco eller ring kundeservice 47 67 08 00.

Les om tilbudet her.

Anlegget er et dynamisk lastbalansert ladeanlegg som muliggjør at alle parkeringsplassene kan monteres med ladere (Flexilader). Å få en lader montert er valgfritt, og bekostes av den enkelte beboer. Vi gjør oppmerksom på at man må benytte Mer til bestilling av ladeboks, og at det kun er disse laderne som kan benyttes til lading av el- og hybridbiler.

Se bestillingsskjema som må fylles ut og signere dersom du ønsker å få en Flexilader montert på din parkeringsplass. Den vil bli montert på vegg eller på stolpe fra tak. Ved innsending av bestillingen vil du bli registrert hos Mer. Ved endt registrering vil du få tilsendt en RFID ladebrikke som du bruker for å låse opp ladeboksen, og kan dermed lade bilen din. Du vil bli fakturert for ditt faktiske forbruk av strøm i henhold til den til enhver tid gjeldende prisen som er satt. Pr i dag er denne prisen satt til kr 3 pr kWh. Samme RFID ladebrikke kan benyttes på Mer sitt landsdekkende ladenettverk av hurtigladere. Du kan også laste ned Mers APP for å finne og starte lading på deres offentlig tilgjengelige hurtigladere.