Garasje

Hjulet sameie (inkl. Pelton brl.) har fast avtale med egen leverandør om service og vedlikehold av garasjeport. Ved driftsstans av garasjeport skal styret kontaktes, alternativt kan man bruke manuell kjede for åpning og lukking av porten. Eventuelle reparasjoner skal bestilles av Pelton brl. styret, hvis andre bestiller dette er dette på deres egen regning.

Anlegget vaskes ved behov normalt 1-2 ganger pr år. Ved større vannansamling vil dette fjernes. Ved rengjøring må garasjen tømmes for biler, både av hensyn til framkommelighet og for at ikke bilene skal bli dekket av støv som virvles opp eller skadet. Rengjøring vil varsles i god tid ved oppslag på døren til garasjen og gjennom beboerbrev.

Garasjen skal ikke brukes til lagring og eier/utleier er selv ansvarlig for tyveri eller innbrudd i biler.

De som har plass til bil i garasjen betaler 200 kr. måneden for driftskostnader knyttet til parkeringsanlegget..

Portåpner

Om garasjeportåpneren slutter å virke trengs antageligvis nye batterier. Om det ikke er lys i dioden etter du har byttet batteri så sjekk følgende;

  • Batteri skal være 2 stk CR2016 (lagt opp på hverandre med pluss polen opp)

  • Sjekk at det evt. ikke er en plastfilm på pluss polen på batteriet.

Det kan også skje ved et batteribytte at fjernkontrollen mister koden i minnet. Denne kan da enkelt programmeres opp igjen ved å benytte en annen fjernkontroll som fungerer på porten. Følg denne linken for en video om hvordan man programmerer fjernkontrollen eventuelt kopier inn denne adressen i adressefeltet: https://www.dropbox.com/s/2ait7xyboclsab6/CAME%20TOP%20PROG.mp4?dl=0


Om ikke dette fungerer kan en ny garasjeportåpner bestilles av andelseiere via styrets epost. Dette koster ca. 600 kr + frakt (2019 pris) og blir tilsendt i posten.


Parqio

Nytt sommeren 2021 er at vi har inngått en avtale med Parqio om å benytte deres mobilapp til å åpne garasjeporten. Invitasjon til å bruke denne appen er sendt alle beboere. Da vil de som ikke trenger garasjeportåpner slippe å skaffe ny.


Trenger du slik tilgang, send en e-post til styret@pelton.no så sjekker vi status og gir tligang.


Som et ledd i å gjøre Parqio mer robust har vi fått et nytt nummer for å ringe opp porten som reagerer vesentlig raskere enn tidligere. Dette nummeret er aktivt, og dere kan teste det ved å ringe 23 50 68 88. (Dere får en bekreftelse på at porten er åpnet på engelsk, men vi jobber med en norsk versjon).