Fellesgjeld

IN-lån

Pelton borettslag byttet i juli 2021 bank for IN-lånene fra Handelsbanken til Danske Bank.

Renten på lånene er fra juli 2021 Nibor 3-mnd + 0,6 prosentpoeng og vil derfor endre seg hver tredje måned. Inntil videre trekker OBOS forvaltning samme sum som før 1. juli slik at de som har IN-lån deler utgiftene i forbindelse med forhandlingene med bankene om ny rente.


IN-ordningen innebærer at andelseier to ganger i året har anledning til individuell nedbetaling av sin andel av borettslagets lån. Les mer her.