Brann

Ny sprinklerkile

Etter sju år er det en del leiligheter som ikke lenger har sprinklerkilen som skal brukes i tilfelle en sprinkler i sprinkleranlegget blir knust ved et uhell. Dette kan medføre store vannskader både i egen og naboers leiligheter. Derfor skal alle leiligheter/boenheter ha en sprinklerkile liggende i beredskap. Den føres inn i det ødelagte spriklerhodet for å begrense vannstrømmen. Deretter må styret eller vaktmester kontaktes for å få stengt av vannet i aktuelt bygg.

Pelton borettslag har kjøpt inn et antall sprinklerkiler som videreselges til beboerne for selvkostpris 281 kroner. De kan bestilles og betales (med Vipps eller bankkort) her:

https://tinyurl.com/y4y7ewoc

Branninstruks

Fellesareal

Utløses brannalarmen i et fellesareal, rykker brannvesenet ut med en gang. Om falsk alarm, ring 110 umiddelbart for å begrense utrykningen og møt brannvesenet utenfor Smeltedigelen 4.


Leilighet

Utløses det falsk brannalarm i en leilighet, er rutinen som følger:

  • Registrer klokkeslett. Det er nøyaktig fem minutter til alarmen går hos brannvesenet.

  • Åpne vinduer og balkongdør for å lufte ut røyk/stekeos.

  • Gå til avstillingspanelet for brannalarm ved ytterdøren til bygget. Vent om ønskelig mens du følger med på tiden.
    Før de fem minuttene er over, trykk og hold rød knapp i 2 sekunder og så trykk og hold grønn knapp i 2 sekunder.

  • Er det godt nok luftet ut i leiligheten ved siste knappetrykk, avlyses alarmen helt.
    Hvis ikke går alarmen hos brannvesenet, ring da 110 umiddelbart for å begrense utrykningen og møt brannvesenet utenfor Smeltedigelen 4.


Utskritfsvennlig branninstruks:

BranninstruksPeltonBorettslagrev2..pdf