Bomiljøvakten

Vektertjeneste (Bomiljøvakten)

Telefonnummer 22 97 10 70

Vektere / bomiljøvakten kan kontaktes for eksempel hvis man observerer mistenkelig adferd, naboen som ofte har høylytt fest etter stilletidene eller en situasjon hvor du syns det er ubehagelig å si ifra selv. Tilkallelse av vekter er kostnadsfritt.


Ved alvorligere ting som innbrudd og annen kriminalitet må du ringe politi.


Politiets nødnummeret 112

Nødnummeret til politiet skal kun benyttes ved nød og behov for øyeblikkelig hjelp.


Ring politiet 02800

Ring 02800 om du har spørsmål, eller ønsker å varsle politiet om noe. Du kobles automatisk til sentralbordet eller operasjonssentralen i ditt nærmeste politidistrikt.