Dokumentasjon

Boligperm

Boligpermen er din dokumentasjon av boligen på nett, og er derfor viktig å lese og følge. Denne inneholder dokumentasjon om boligens interiør, tekniske løsninger, samt beskrivelser av vedlikeholdsrutiner. Dette for å sikre at boligen bevares på en best mulig måte.


Boligpermen finnes på følgende web-adresse http://boligperm.no.


Du får tilgang til din bolig ved hjelp av 4 følgende trinn:


1. Bruk ”hurtigsøk” på toppen for å finne ditt boligsameie/borettslag

2. Velg ditt boligsameie/borettslag ved å klikke på navnet

3. Velg din bolig/leilighet

4. Skriv inn navn og e-postadresse


Du vil nå få tilsendt et midlertidig passord som du bruker til innlogging første gang.


Hovedfunksjonalitet – boligperm

Trykk på linken Min boligperm, for å finne dokumentasjonen til boligen. Her finnes beskrivelse av boligen, relevante produktdatablader, tilvalgslister etc. til den enkelte bolig. Det finnes også kontaktinformasjon til leverandører og entreprenører.


Huskeliste

Boligpermen inneholder også en huskeliste, som angir vedlikeholdspunkter som bør utføres i boligen. Huskelisten viser punktene på månedlig basis, og det kan også være egne pdf-vedlegg til punktene på huskelisten som i detalj

beskriver hva som skal gjøres.

Det er mulig å få tilsendt huskelisten automatisk på E-post i begynnelsen av hver måned. Dette aktiveres ved å trykke på lenken Oppdater min info, og deretter krysse av på valget "Jeg ønsker å motta månedlig huskeliste på epost".

Huskelisten inklusive vedlegg vil nå bli sendt på E-post i begynnelsen av hver måned.

Her kan man også krysse av for om man ønsker at man ønsker å være anonym i leilighetsoversikten.


Ny beboer / glemt pålogging

Er du ny beboer eller har glemt påloggingsinformasjon så kan du ta kontakt med support@curotech.no for å få denne nullstilt.

Oppgi fullt navn, adresse og leilighetsnummer (4 siffer, ikke H nummer).