Generalforsamling 2022

Varsel sendt 21.02.2022
Til andelseierne i Pelton borettslag

Ordinær generalforsamling 2022

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Pelton borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 25. april 2022. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt, hvor og hvordan møtet skal avholdes.

Alle forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret senest 08. mars 2022.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

- gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

- formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Forslag sendes til styret@pelton.no

Alternativt: Styreleder Ernst Larsen Freserveien 6 0195 Oslo

Har du tips til kandidater til styre og valgkomité? Til generalforsamlingen er det to styremedlemmer på valg for to år. Videre trenger vi tre varamedlemmer til styret. Varamedlemmene velges for ett år av gangen. I tillegg skal vi ha tre medlemmer til valgkomitéen, også de velges for ett år.

Har du lyst til å bidra? Eller har du en nabo som du mener er den rette til styret? Send oss gjerne en e-post eller en melding på Messenger.

Husk at verv i et borettslag ikke bare gjør seg godt på CV-en din, du blir også godt kjent med beboerne.

Forslag sendes valgkomitéen innen 8. mars: til hamedmotallebi@gmail.com eller kristin.ruud@gmail.com

Hilsen

Pelton borettslag

Styret 21.02.2022