Kontaktinfo‎ > ‎

Hjulet

Hjulet eierseksjonssameie består av Pelton borettslag og næringslokalene eid av Obos forretningsbygg (tidligere KB næring AS) .

Et eierseksjonssameie er en bebygd eiendom på et gårds- og bruksnummer, som er seksjonert og tinglyst. Eierne eier eiendommen i fellesskap, men har enerett til å bruke sin seksjon. Et eierseksjonssameie kan bestå av både boligseksjoner og næringsseksjoner (ref. https://www.brreg.no/bedrift/andre-organisasjonsformer/eierseksjonssameie/).

Obos forretningsbygg har enerett til næringslokalene i Smeltedigelen 4 og 6, samt flere P-plasser i fellesgarasjen. Bedriften har som formål kjøp, salg, utleie og utvikling av fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet. (ref. https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_nr.jsp?orgnr=995668505&spraak=nb).

Pelton borettslag er selve borettslaget med leiligheter, som eies av andelseiere.

Hjulet sameie har ansvaret for drift og vedlikehold av fellesområdene til Pelton borettslag og næringslokalene. Det er utarbeidet en fordelingsnøkkel som skal styre fordelingen av kostnadene knyttet til dette. Denne fordelingsnøkkelen er basert på kvadratmeterstørrelsen til seksjonene.
Styret i Hjulet består av 2 representanter fra Pelton borettslag (disse sitter også i styret i Pelton borettslag) og 1 representant for næringslokalene.

Hjulet har lik kontaktinfo som Pelton bortsett fra fakturaadresse og organisasjonsnummer.

Organisasjonsnummer:
914 426 324

Fakturaadresse:
Hjulet eierseksjonssameie s693
v/OBOS
Postboks 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo