Kontaktinfo

Epostadresse:
styret@pelton.no

Postadresse:
Smeltedigelen 4
0195 Oslo

Organisasjonsnummer:
913 042 506

Forretningsfører:
OBOS

Forvaltningskonsulent:
Stein Jelstad
stein.jelstad(på)obos(dott)no

Adresse for papirfaktura:
Pelton borettslag s676
v/OBOS
Postboks 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo
Undersider (1): Hjulet