For beboere‎ > ‎

Bruksoverlating (utleie)

For å kunne leie ut en leilighet i Pelton borettslag må andelseier søke styret om tillatelse. For å få tillatelse er hovedregelen at andelseier selv må ha bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Hovedregelen for utleieperiode er tre år på det meste. Se borettslagsloven for spesialregler.

OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ring OBOS sentralbord, telefon 22 86 55 00, for viderekobling til riktig forvaltningsselskap, så sender de deg skjemaet i posten.

Det ferdigeutfylte skjemaet sender du tilbake til:
OBOS
Postboks 6666, St. Olavs plass
0129 Oslo

OBOS videreformidler dette til styret.


Airbnb og lignende kortidsutleie
Å leie ut lovlig via Airbnb er ikke særlig praktisk i borettslag, med mindre eieren bor i boligen selv mens utleien skjer. Dersom bruken kan anses som næringsvirksomhet, for eksempel hyppig korttidsutleie til turister som minner og hotelldrift, vil det være ulovlig. Dersom man selv bor i boligen, kan man leie ut ett eller flere av boligens rom uten å måtte søke om dette.

Dette fordi bolig i borettslag er ment til boligformål, dvs. hovedformålet må være beboelse og ikke næring. Videre så er andelseieren den som er ansvarlig for at leietakeren følger husordensregler og vedtekter.

Nye regler fra nyttår 2020 begrenser nå muligheten til å leie ut i borettslag via plattformer som Airbnb til 30 dager i året. 

For ordens skyld må det presiseres at dersom korttidsutleien medfører urimelig sjenanse eller ulempe for noen kan dette følges opp som mislighold og gi grunnlag for de vanlige sanksjoner mot dette.