For beboere‎ > ‎

Innglassing


Bestilling av innglassing

Etter en grundig anbudsprosess og vurdering av leverandørene, så valgte en enstemmig styret i februar 2017 Lumon som leverandør på innglassing. Dette var under forutsetning at leverandør skulle dekke kostnadene og prosessen med søknad mot Plan- og bygningsetaten. Denne avtalen har leverandøren holdt og PBE har innvilget søknaden om innglassing av balkonger.

I denne omgangen så er det ikke innvilget mulighet for innglassing av terrasser, for de som har leilighet på bakkenivå (1./-1. etasje), men leverandøren jobber videre med denne saken.

Vedlagt finner dere informasjonsskrivet som er utarbeidet av Lumon og styret.
(NB! prisene gjelder første bestillingsrunde. Det er ordinære priser som gjelder ellers).

Styret kan ikke ta opp lån på fellesgjelden til den enkelte eller på annen måte hjelpe med betaling for innglassing.

Ønske om innglassing meldes først til styret@pelton.no. Produktspesifikke spørsmål vedrørende innglassing rettes fortrinnsvis til Lumon ved magnus.fischer@lumon.com.

Dere finner mer informasjon i dokumentet "Lumon Kværnerbyen, Pelton - Presentasjon.pdf", på hjemmesidene til Lumon https://lumon.com/no/ og i denne videoen.

Litt om kontrakten med Lumon

Kontrakten, inkl. tilbud styret har fremforhandlet med Lumon sier følgende:
 • PRIS Inkl. Montering (avvik kan forekomme da oppmåling ikke er foretatt)
  Pris er basert på mål: 1950 x 5558 x 1950 x høyde 1600mm. RAL kode 7021 (prisklasse 3)
  Endelige priser for spesifikke balkongtyper i vedlagt informasjonsskriv.
  Tilbud er gyldig ut første bestillingsrunde, deretter gjelder Lumon sine til enhver tid gjeldende priser.
 • Solgardiner Tilbud 1200,00 Kr INKL. MVA 25% per glass (ordinært 1600,-)
 • BETALINGS- 50% forskudd betales ved bestilling,
 • VILKÅR 50% 7 dager etter montering
 • LEVERINGSTID 6-8 ukers levering fra bestilling
 • GARANTI Produktgaranti 5år. 2 år monteringsgaranti
Lumon 5 Produkter, 9,458 volumer: rm t, 1 balkong
 • Balkonginnglassing uten vertikal utforming, åpnes fra innsiden. Polyester pulverlakkert aluminium profiler. Øvre profilen farge: RAL7024, Nedre profilen farge: RAL7021.
 • Den teleskopiske profilen dekker skjevheter og forsegler øvreprofil og taket
 • Glassenes bredde og størrelse
 • 6mm herdet sikkerhetsglass, farge: Klar (OF88)
 • RRH-slipde glass, i henhold til EN 12150-1 standarden
 • Rustfrie innfestninger
 • Robust konstruksjon. Øvre og nedre profiler i aluminium muliggjør langvaring
 • anvendelse og motstår mye vind.
 • *Lumon-5 er den eneste "enhånds-manøvrerende" balkong innglassing siden 2009*
 • Det innvendig åpnende *Lumon balkonginnglassinger er et trygt valg for årtiender framover.(VTT test 3092/02 RTE 1564/04.)*
Tilleggsprodukter
 • Vinterlister (hardplastlister mellom glass) INKLUDERT I PRIS
Montering
 • Produktet festes i tilhørende konstruksjoner og monteres ihht Lumons instruksjoner.
 • Av sikkerhetssyn må man påregne at montøren fester en krok i taket for å kunne feste en sikkerhetsline.
 • Ved montering av innglassingen trenger montøren tilgang til bolig.
Kontrakt med spesifikasjoner vil inngås med hver enkelt før eventuell bestilling.

Lumon – innglassingens garantivilkår innenfor privatsalg

Garantiens innhold:
Lumon Norge AS eller forhandleren har ansvar for at montasje er utført ihht avtale og at god norsk
byggeskikk er fulgt. For de monterte innglassingene gjelder garantien for reparasjoner av de
reklamasjoner som avhenger på råmateriale og fabrikasjonsfeil. Garantien gjelder for nødvendige
reparasjoner inklusive materialer.

Garantiens forutsetninger:
Garantien forutsetter at kjøper og selger har godkjent leveransen. Hvis kjøper ikke er tilstede under
montering, og ikke har reklamert sju(7) dager etter dagen for montasje, anses monteringen som
godkjent og garantitiden er påbegynt

Garanti tid:
Garanti for montasje er 2 år og for innglassingens råmateriale og fabrikasjonsfeil er garantitiden 5 år
etter overlevering av produktet, eller at det er tatt i bruk.
Reservedeler leveres i minimum ti(10)år etter at produksjon av produktet er avsluttet.

Garantiens restriksjoner:
Garantien gjelder ikke for:
 • Rengjøring av innglassing etter at arbeidet er overlevert og tatt i bruk
 • Tilgrising av innglassingen fra omkringliggende bygningsdeler
 • Feilaktig bruk og forårsaket skade
 • Justeringer, reparasjoner og bytte av reservedeler som beror på normal slitasje, kundens eller beboers uaktsomme bruk eller at bruksanvisningen ikke har blitt fulgt.
 • Skader som har oppstått gjennom at bygningen har satt seg, større kraft en normalt belaster innglassingen, plutselig uventet hendelse eller naturkatastrofe
 • Forandringer, reparasjoner eller demontering, som har blitt gjort uten godkjenning av produsent eller forhandler.
 • Solgardiner og annet ekstra tilbehør som ikke er produsert av Lumon. Heller ikke for andre separate kompletterende konstruksjoner.
 • Ulike mønstre som eventuelt kan synes i overflaten på det herdede glasset.
 • Ingen dekaler må limes på herdet sikkerhetsglass. Hvis dekaler er limt på glasset i etterhånd, tar Lumon Oy intet ansvar for skader eller kostnader forårsaket av at glassruter er knust eller falt ned.
 • Produkter som er levert, men ikke produsert av Lumon Oy
Herdet glass er produsert i samsvar med EN12150-1 EN 572-8

Informasjon om vår balkonginnglassing:
 • Krever byggetillatelse
 • Ved montering skal balkongen være tom
 • Lumon tetter ikke deler av balkong som ikke er en del av selve innglassingen.
  Slikt arbeid må avtales på forhånd, og inngå i kontrakten.
 • Ved tilfeller hvor gummitetting treffer andre konstruksjoner som ikke er rette, vil det kunne komme inn vann, snø, støv eller andre partikler
 • I og med at transport av glass skjer gjennom boligen, vær vennlig å ta bort matter e.l og sørg for å beskytte sensitive gulv.
 • Balkongen regnes fortsatt som et uterom og beregnes ikke som en del av inne arealet.
  Den har heller ikke de samme egenskapene som et normalt oppvarmet rom.
 • Balkonginnglassingen er ikke 100 % vanntett
 • Etter montering grovrydder montøren, finrydding og vask av glass er ikke inkludert
Fordeler med vår innglassing:
 • Har CE- merke (testet produkt)
 • Trekk fra balkongdør og glass minsker
 • Lette å gjøre rent på utsiden, siden glassene svinges inn på balkongen
 • Vind, regn, snø og annet uvelkomment materiale minsker
 • Reduserer støy
 • Balkongens brukstid forlenges
 • Utemøbler kan oppbevares på balkongen hele året


Vedtak og regler i forbindelse med innglassing

Den 26.5.2016, ved ekstraordinær generalforsamling i Pelton Borettslag, ble følgende vedtatt:
Forslag til vedtak: Individuell innglassing av balkonger, markterrasser, takterrasser tillates etter
nærmere regler. Samtlige kostnader forbundet med hver individuelle installasjon, inkludert
søknadsprosessen mot kommunen og vedlikehold skal dekkes av den aktuelle andelseier.
Vedtak: Forslaget vedtatt med 32 stemmer
Forslag til vedtak: Styret gis mandat til å utforme nærmere regler for innglassingen av
balkonger, markterrasser og takterrasser.
Vedtak: Forslaget vedtatt med overveldende flertall

I styremøte 2017 - 6, 11.10.2017, sak 2 Balkongene, så har styret vedtatt at man kan glasse inn halve balkongen, så fremt Lumon har mulighet å levere dette. Solgardinene må være fra Lumon, og de må være grå - enten helt eller delvis lystette.

I beboerbrev 10 datert 30.10.2017 så informerte styret bl.a. at vedlikehold og eventuelle merkostnader knyttet til den enkeltes innglassede balkong. vil fortrinnsvis tilfalle den enkelte andelseier som har innglassing. Med dette menes det i praksis at om ett glassplate, som er en del av innglassingen til Lumon, må skiftes, så er det den respektive andelseieren som må bekoste dette. Videre så betyr det at om borettslaget en gang i fremtiden skal renovere balkongene, og må bruke ekstra penger på å fjerne innglassing, så vil dette ekstra beløpet bekostes den enkelte andelseiere.

Vennlig hilsen
Styre i Pelton brl. (styret@pelton.no)

Ċ
Igor Krilić,
6. okt. 2017, 05:22
Ċ
Igor Krilić,
12. okt. 2017, 01:31