For beboere‎ > ‎

Husordensregler og vedtekter

Vedlagt ligger husordensregler og vedtekter for Pelton borettslag. Reglene, som du finner i vedtekter og husordensregler, er vedtatt av borettslagets generalforsamling, det vil si av eiere (deg) av andeler (leiligheter) i borettslaget.

Vedtektene og husordensreglenes bestemmelser er en del av andelseiers kjøpsavtale og alle er forpliktet til å rette seg etter dem og gjentatte brudd på reglene kan i verste fall medføre oppsigelse av boretten.

Da det ikke er mulig å få med alle mellommenneskelige forhold innen rammen av vedtekter og husordensregler, kan det oppstå tvilstilfeller og styret må da vurdere det aktuelle tilfellet ut fra hovedintensjonene bak vedtekter og husordensregler; å legge forholdene til rette for et best mulig bomiljø for alle.

Her er også lenke til loven som regulerer livet i borettslaget Lov om borettslag

Ċ
Ernst Larsen,
4. apr. 2019, 04:05
Ċ
Styret Pelton Borettslag,
15. aug. 2021, 09:18