For beboere‎ > ‎

Historie

Navnet Pelton kommer fra Peltonturbinen, som er den vanligste turbinen i norske kraftverk med stor fallhøyde. Den ble produsert på Kværner Brug i en årrekke.

Mer om Kværner brug
Fabrikken malt av Jens Wang til Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, Foto NTM

Kværner Brug, (senere Kværner Bruk) ble grunnlagt i Christiania i 1853 av Oluf Onsum, samme år som han startet Christiania Spigerverk i Nydalen, og disse to bedriftene skulle bli blant landets mest ledende industribedrifter.
Mer om Pelton turbinen
Kværner Brug, 1927-28. Interiør fra det nye opstillingsverkstedet med en enestående samling bestående av 14 peltonhjul

En peltonturbin er en vannturbin av impulstypen som brukes i vannkraftverk med stor fallhøyde. Den ble oppfunnet av Lester Allan Pelton i 1870-årene, og vesentlig forbedret av andre oppfinnere utover på slutten av 1800-tallet. Peltonturbinen er en videreutvikling av det tradisjonelle vannhjulet. Peltonturbinen omskaper impulsen fra én eller flere vannstråler med svært stor hastighet til kinetisk energi (rotasjon). Mange varianter av impulsturbiner eksisterte før Peltons oppfinnelse, men disse hadde lavere virkningsgrad enn peltonturbinen.


Flere historiske dokumenter finner en her.