For beboere‎ > ‎

Garasje

Hjulet sameie (inkl. Pelton brl.) har fast avtale med egen leverandør om service og vedlikehold av garasjeport. Ved driftsstans av garasjeport skal styret kontaktes, alternativt kan man bruke manuell kjede for åpning og lukking av porten. Eventuelle reparasjoner skal bestilles av Pelton brl. styret, hvis andre bestiller dette er dette på deres egen regning.

Anlegget vaskes ved behov normalt 1-2 ganger pr år. Ved større vannansamling vil dette fjernes. Ved rengjøring må garasjen tømmes for biler, både av hensyn til framkommelighet og for at ikke bilene skal bli dekket av støv som virvles opp eller skadet. Rengjøring vil varsles i god tid ved oppslag på døren til garasjen og gjennom beboerbrev.

Garasjen skal ikke brukes til lagring og eier/utleier er selv ansvarlig for tyveri eller innbrudd i biler.

De som har plass til bil i garasjen betaler 200 kr. måneden for driftskostnader knyttet til parkeringsanlegget. Etter oppfordring fra et flertall på generalforsamlingen i 2021 legger styret ved en oversikt over direkte og indirekte kostnader knyttet til drift og vedlikehold av garasjeanlegget. I andre borettslag som forvaltes av vår forretningsfører betales det fra 160 kr til 400 kr i måneden. Utregningen må bli et estimat siden garasjen er en del av borettslagets samlede areal hva gjelder forsikring, varme, vedlikehold mv. 

ĉ
Styret Pelton Borettslag,
26. mai 2021, 06:15