For beboere‎ > ‎

Garasje

Hjulet sameie (inkl. Pelton brl.) har fast avtale med egen leverandør om service og vedlikehold av garasjeport. Ved driftsstans av garasjeport skal styret kontaktes, alternativt kan man bruke manuell kjede for åpning og lukking av porten. Eventuelle reparasjoner skal bestilles av Pelton brl. styret, hvis andre bestiller dette er dette på deres egen regning.

Anlegget vaskes ved behov normalt 1-2 ganger pr år. Ved større vannansamling vil dette fjernes. Ved rengjøring må garasjen tømmes for biler, både av hensyn til framkommelighet og for at ikke bilene skal bli dekket av støv som virvles opp eller skadet. Rengjøring vil varsles i god tid ved oppslag på døren til garasjen og gjennom beboerbrev.

Garasjen skal ikke brukes til lagring og eier/utleier er selv ansvarlig for tyveri eller innbrudd i biler.