For beboere‎ > ‎

Elbil

Pelton Borettslag har i dag 11 plasser for elbil. Prisen for strømforbruket er for tiden 200 kr per mnd i tillegg til andre garasjeutgifter. Hvis en andelseier anskaffer elbil og samtidig har bruksrett til en parkeringsplass uten stikkontakt, har vedkommende rett til å bytte parkeringsplass til en med stikkontakt som ikke brukes av elbil. 

Søknad sendes styret sammen med dokumentasjon på anskaffelse av elbil. Kontrakt kan lastes ned fra linken nederst på siden og sendes styret. Man får tildelt plass der det er praktisk mulig og utdelt nøkkel til ladepunktet.

Styret prøver å ha oversikt over alle elplassene og tilgjengeligheten. Status er angitt i tabellen under og oppdateres når vi får ny informasjon;

  Disponent   
 Plan Plass BlokkLeilighet  Adresse Status
 U2 2-EL1 D 2005 Smeltedigelen 4Elbil
 U2 6-EL2 B3021Smeltedigelen 6Elbil
 U2 13-EL3 D 7007 Smeltedigelen 4Elbil
 U2 25-EL4 B 4020 Freserveien 6Elbil
 U2 38-EL5 A 2014  Freserveien 12Elbil
 U1 65-EL6 C 7001 Smeltedigelen 6Elbil
 U1 78-EL7 C6011  Freserveien 12Elbil
 U1 90-EL8 A3005  Freserveien 12    Elbil
 U1 95-HC6-EL9 A 4012  Freserveien 12Elbil
 U1 101-EL10 B 7011  Freserveien 6Elbil
 U1 102-EL11 A 5016  Freserveien 12Elbil

Om det ikke skulle være mulig å få tildelt en av de eksisterende elbilplassene kan eier selv bekoste montering av godkjente ladepunkter til enkelte parkeringsplasser etter avtale med styret.
ĉ
Knut-Ola Lunde,
26. jun. 2017, 07:16