For beboere‎ > ‎

Eiendomsskatt

Kommunen fakturerer Pelton borettslag for eiendomsskatt. Obos etterfakturerer, på vegne av borettslaget, de respektive andelseiere for eiendomsskatt de skal betale.

Tekst tatt fra Oslo kommunen sine nettsider om "Kort om eiendomsskatt i Oslo":

 • I 2016 ble det innført eiendomsskatt i Oslo.
 • I 2017 skrives det ut eiendomsskatt på alle eiendommer.
 • Bunnfradraget i Oslo er på inntil 4 millioner kroner for bolig og fritidsboliger.
 • Det gis ikke bunnfradrag for eiendommer som ikke er boliger eller fritidsboliger.
 • Skattesats 2016: 2 promille
 • Skattesats 2017: 3 promille for bolig og fritidsbolig, 2 promille for andre eiendommer
 • Eiendomsskatten beregnes ut i fra eiendomsskattegrunnlaget.
  • For boliger med boligverdi fra Skatteetaten er eiendomsskattegrunnlaget 80 prosent av boligverdien.
  • For andre eiendommer er eiendomsskattetaksten eiendomsskattegrunnlag.
 • Eiendomskatten er knyttet til eiendommen, ikke person. Dersom flere eier en bolig sammen, må de selv samordne betaling. På eiendomsskatteseddelen står det hvilken eier som er fakturamottaker.
 • Du finner oversikt over dine eiendommer og beregnet eiendomsskatt på Min side. I meldingsboksen på Min side finner du eiendomsskatteseddelen.

For mer informasjon se Oslo kommunen sine nettsider:

For de som har en leilighet med hybeldel har denne rett på fradrag for to boenheter. Dermed vil det være mulig å slippe å betale eiendomsskatt eller redusere beløpet betydelig. Beboer må da selv sende inn klage med plantegning/bevis for at leiligheten har to boenheter slik at fradrag for to enheter kan kreves. Frist for klage er vanligvis i april hvert år, men dette varierer.