For beboere‎ > ‎

Brannalarm og Branninstruks

Brannalarm

Fellesareal
Utløses brannalarmen i et fellesareal, rykker brannvesenet ut med en gang. Om falsk alarm, ring 110 umiddelbart for å begrense utrykningen og møt brannvesenet utenfor Smeltedigelen 4.

Leilighet
Utløses det falsk brannalarm i en leilighet, er rutinen som følger:
  • Registrer klokkeslett. Det er nøyaktig fem minutter til alarmen går hos brannvesenet.
  • Åpne vinduer og balkongdør for å lufte ut røyk/stekeos.
  • Gå til avstillingspanelet for brannalarm ved ytterdøren til bygget. Vent om ønskelig mens du følger med på tiden.
    Før de fem minuttene er over, trykk og hold rød knapp i 2 sekunder og så trykk og hold grønn knapp i 2 sekunder.
  • Er det godt nok luftet ut i leiligheten ved siste knappetrykk, avlyses alarmen helt.
    Hvis ikke går alarmen hos brannvesenet, ring da 110 umiddelbart for å begrense utrykningen og møt brannvesenet utenfor Smeltedigelen 4.


Jfr. instrukser fra leverandør datert 21.12.2016:

Brannalarm
Branninstruks

Generell branninstruks PDF ved brann ligger vedlagt på siden her.

Ċ
Igor Krilić,
28. jul. 2017, 05:02