For beboere

Gjennomgang av ventilasjon
HR Prosjekt og deres innleide konsulent er i gang i uke 9 og 10 med gjennomgang av ventilasjonen i samtlige leiligheter i bygg C. Dette bygget ble valgt etter at vi fikk inn hele 50 svar på styrets spørreundersøkelse om ventilasjon. det var størst prosentandel oppfattede problemer med ventilasjonen i dette bygget. Resultatet av undersøkelsen i bygg C blir gjennomgått og målet er å presentere resultatet for OBOS slik at de kan ta stilling til om de ønsker å pådra seg kostnaden med flere undersøkelser, eller om vi skal fortsette for egen kostnad til samtlige bygg er undersøkt.  
 
Generalforsamling
Også i 2021 er det trolig nødvendig å holde ordinær generalforsamling digitalt. Styret har lagt opp til at generalforsamlingen starter 22. april. Varsel om møtet kommer etter hvert til alle andelseiere.  Les gjerne om OBOS' vurdering av digitale årsmøter her
Regjeringen har fra 1. april endre loven, slik at digitale årsmøter er lov å gjennomføre. (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-borettslag-og-sameier-gjennomfore-digitale-arsmoter-og-generalforsamlinger/id2841687/

Om nettsidene
Nettsiden pelton.no sammen med nyhetsbrev (beboerpost) er styrets offisielle kanaler for å informere andelseiere om aktuelle ting som skjer i borettslaget. Oppslagstavler og postkasser brukes også, men i mindre grad. Noen engasjerte beboere driver dessuten facebookgruppen Pelton.

Styret oppfordrer alle andelseiere og beboere til å melde seg på nyhetsbrevet, samt bruke nettsiden for å få informasjon og svar på spørsmål.

Pelton borettslag i Kværnerbyen i Oslo består av fire bygg. Det sto ferdigbygget i 2014. 
Pelton brl. inngår sammen med Obos forretningsbygg (næringslokalene) i sameiet Hjulet.
Foto: Chris Borowiak
(Foto: Chris Borowiak)
utdrag fra PELTON 1 prospekt med vedlegg MARS 2014


Hus A - Freserveien 12 (8, 10)
Hus B - Freserveien 6
Hus C - Smeltedigelen 6 (2, 4)
Hus D - Smeltedigelen 4

Navnet Pelton kommer fra Peltonturbinen, som er den vanligste turbinen i norske kraftverk med stor fallhøyde. Den ble produsert på Kværner Brug i en årrekke. Mer om historien bak Pelton og Kværnerbyen kan du lese på historiesidene våre.
Undersider (28): Vis alle