For beboere

Ekstraordinær generalforsamling, 24. juni 2021
Styret i Pelton borettslag ønsker å spare beboerne for millionutgifter, men OBOS var ikke villig til å fortsette å forvalte oss hvis vi valgte billigst mulig rente.
Det var derfor to saker oppe på generalforsamlingen. Først spørsmålet om å inngå en låneavtale med Danske Bank for felleslånene som sikrer at Pelton har den til en hver tid mest gunstige renteavtalen gjennom en knytning mot NIBOR 3mnd som er bankenes rente seg i mellom. Den andre saken var en vedtektsendring som gir styret fullmakt til å bytte forretningsfører uten å gå via generalforsamling. Begge ble vedtatt med 25 mot 1 stemme.

OBOS Eiendomsforvaltning gikk etter nærmere vurdering med på å fortsette å være vår forretningsfører, og styret har derfor valgt å la avtalen blir forlenget med en tilleggsavtale om at det ikke er noe hinder for å ha et NIBOR-tilknyttet lån i IN-ordningen. Se protokoll fra ekstraordinær generalforsamling her
 
Les infoskrivet som ble sendt fra styret til de som abonnerer på nyhetsbrevene til styret i forkant her

Gjennomgang av ventilasjon
HR Prosjekt og deres innleide konsulent er i gang i uke 9 og 10 med gjennomgang av ventilasjonen i samtlige leiligheter i bygg C. Dette bygget ble valgt etter at vi fikk inn hele 50 svar på styrets spørreundersøkelse om ventilasjon. det var størst prosentandel oppfattede problemer med ventilasjonen i dette bygget. Resultatet av undersøkelsen i bygg C blir gjennomgått og målet er å presentere resultatet for OBOS slik at de kan ta stilling til om de ønsker å pådra seg kostnaden med flere undersøkelser, eller om vi skal fortsette for egen kostnad til samtlige bygg er undersøkt.  
 
Generalforsamling
Takk for gjennomført generalforsamling. Det nye styret har konstituert seg og er sammensatt slik:
Styreleder Ernst Larsen, Freserveien 6
Nestleder June Terese Ytrebø, Freserveien 12
Styremedlemmer:
Simen Hagen Bredvold, Smeltedigelen 6
John Ramstad Folland, Freserveien 12
Mette-Storm-Johannsen, Smeltedigelen 6
Varamedlemmer:
Thomas André Holen, Smeltedigelen 6
Katrine Finne, Smeltedigelen 4

Om nettsidene
Nettsiden pelton.no sammen med nyhetsbrev (beboerpost) er styrets offisielle kanaler for å informere andelseiere om aktuelle ting som skjer i borettslaget. Oppslagstavler og postkasser brukes også, men i mindre grad. Noen engasjerte beboere driver dessuten facebookgruppen Pelton.

Styret oppfordrer alle andelseiere og beboere til å melde seg på nyhetsbrevet, samt bruke nettsiden for å få informasjon og svar på spørsmål.

Pelton borettslag i Kværnerbyen i Oslo består av fire bygg. Det sto ferdigbygget i 2014. 
Pelton brl. inngår sammen med Obos forretningsbygg (næringslokalene) i sameiet Hjulet.
Foto: Chris Borowiak
(Foto: Chris Borowiak)
utdrag fra PELTON 1 prospekt med vedlegg MARS 2014


Hus A - Freserveien 12 (8, 10)
Hus B - Freserveien 6
Hus C - Smeltedigelen 6 (2, 4)
Hus D - Smeltedigelen 4

Navnet Pelton kommer fra Peltonturbinen, som er den vanligste turbinen i norske kraftverk med stor fallhøyde. Den ble produsert på Kværner Brug i en årrekke. Mer om historien bak Pelton og Kværnerbyen kan du lese på historiesidene våre.
Undersider (28): Vis alle